Yield to jedna z ważniejszych pozycji w słowniku każdego profesjonalnego typera. W ogólnym sensie oznacza stopę zwrotu kapitału. Wielu graczy poszukuje swoistego „magicznego Graala”. Obliczanie yieldu jest podstawą to osiągania sukcesów w zakładach bukmacherskich.

Co to jest yield?

Część graczy stosuje własne techniki, część rezygnuje z nich, wybierając ogólnodostępne w internecie. W jednej i w drugiej grupie stosunek typerów wygrywających do przegrywających jest mniejszościowy. Ta część osób, która stosuje z rozwagą techniki oparte na właściwym obliczaniu yielda, statystycznie ma odrobinę lepsze szanse względem innych graczy.
W najprostszym ujęciu yield w zakładach bukmacherskich oznacza ogólną stopę zwrotu kapitału. Ta definicja jest jednak bardzo ogólna i przez to nie do końca prawdziwa. Bardziej profesjonalnie yieldem określa się stosunek wygranych sum do wszystkich postawionych stawek. W rezultacie yield pokazuje stopę zwrotu pieniędzy postawionych w zakładach bukmacherskich. Najczęściej oblicza się go wobec wszystkich dokonywanych zakładów. Można także przyjąć inną strategię, czyli np. wyznaczać poziom yield do zakładów w piłkę nożną i odrębny poziom yield do typowania meczy koszykówki. Dzięki temu łatwo też sprawdzić, w których dyscyplinach idzie nam lepiej!

Jak obliczyć yield? Wzór matematyczny

Z matematycznego punktu widzenia wskaźnik yield wyrażany jest przez iloraz różnicy między sumą wygranych względem sumy stawek po pomnożeniu przez sto procent. Jak obliczyć yield? Wystarczy skorzystać z gotowego wzoru matematycznego, który wygląda w następujący sposób:

[(sw-ss) / ss] x 100%

Oznaczenia:
sw – suma wygranych w zakładach
ss – łączna suma stawek

Jaki poziom yieldu jest najlepszy?

Im większa wygrana, tym lepiej. W ten sposób z pewnością myśli wielu typerów. W praktyce dużo większe znaczenie ma regularność wygranych oraz minimalizacja ryzyka. Bardzo wysoki wskaźnik yield czasem można uzyskać niezwykle szybko i łatwo. Wystarczy wyobrazić sobie sytuację, w której początkujący gracz obstawia kilka zakładów. Wszystkie okazały się trafione. Grał na duże kursy, dlatego zarobił wiele, a jego yield wynosi 50%. Można? Oczywiście, że można!

Niemniej jednak osoby, które są zainteresowane zakładami bukmacherskimi bardziej na poważnie i długoterminowo, powinny zachować przestrogę. Poziom yieldu po kilku zakładach nie jest wiarygodny – bez względu na to, czy jest na plusie, czy na minusie. Wiarygodność statystyczna zaczyna powstawać dopiero przy co najmniej kilkudziesięciu betach. Profesjonalni typerzy uznają, że poziom yieldu w wysokości 10% jest jak najbardziej dobrym rezultatem.

Wskaźnik yield to nie wszystko

Chociaż poziom yieldu pokazuje skuteczność typowania w zakładach bukmacherskich, nie wyraża on wszystkiego. Z tego powodu nie warto zawsze porównywać między sobą swoich poziomów yield. Gracz, który typuje „weekendowo”, może mieć yield na poziomie codziennego, profesjonalnego typera. Pomimo tego ten pierwszy zyskuje wówczas więcej – należy pamiętać, że czas to też pieniądz.